Loading

RSS 2.0

TOPlist

Photoshop animace: Odlesk světla

Otevřeme v Photoshop obrázek ke kterému budeme přidávat odlesk světla.

Označíme a zkopírujeme na novou vrstvu tu část na které bude efekt. V našem případě to je čelní sklo.

Dvojitým kliknutím na vrstvu přejdeme v nastavení stylů a zvolíme si Gradient Overlay (Překrytí přechodem). Instalujeme přechod od bílého k průhlednému. Blend Mode: Color Dodge, Opacity: 81%, Style:Reflected, Angle:62%.

Dostaneme tohle:

Teď nejdůležitější je, při otevřeném okně Layer Style, přetáhnout myší světlo maximálně doprava tak aby nebyl v dohledu. Podotknu, že v okně Layer Style je pořád označen styl Gradient Overlay.

Zavřeme Layer Style.

Přejdeme v okno animace a vytvoříme nový snímek

Zase otevřeme Layer Style a přetáhneme odrážející se světlo maximálně doleva. Zase tak aby ho nebylo vidět.

Teď vytvoříme intervalové snímky tak, že vyznačíme oba snímky a zmačkneme tlačítko Tween. Nastavíme hodnotu 15-20 snímků.

Pro poslední (nebo první) snímek nastavíme čas 2-5 sekund aby se světlo neodráželo příliš často.

Uložíme práci.

Překlad: Creator

Datum: 07.03.2012


Vložit komentář